AEO i numer AEO – kluczowe pojęcia w handlu międzynarodowym

aeo

W dzisiejszych czasach handel międzynarodowy stał się nieodłącznym elementem funkcjonowania wielu firm. Wymiana towarów i usług między krajami przynosi wiele korzyści, ale wiąże się również z koniecznością przestrzegania wielu przepisów. Jednym z takich przepisów jest wprowadzenie przez Unię Europejską statusu uprzywilejowanego podmiotu w handlu międzynarodowym – tzw. AEO (Authorized Economic Operator) oraz nadanie numeru AEO.

Czym jest AEO?

AEO to skrót od Authorized Economic Operator, czyli upoważniony operator gospodarczy. Jest to status, który może otrzymać przedsiębiorca, który spełnia określone przez Unię Europejską kryteria bezpieczeństwa w handlu międzynarodowym. AEO to uprawnienie, które pozwala przedsiębiorcy na korzystanie z uproszczonych procedur celnych i przyspieszenie odprawy celnej przy eksporcie lub imporcie towarów.

Więcej o statusie AEO można dowiedzieć się tutaj

Co to jest numer AEO?

Numer AEO to unikalny identyfikator przyznawany przedsiębiorcom posiadającym status AEO. Jest to numer przypisany przez organ celny, który służy do identyfikacji przedsiębiorcy na potrzeby celne. Numer AEO umożliwia uprawnionemu operatorowi gospodarczemu korzystanie z uproszczonych procedur celnych oraz ułatwia współpracę z organami celno-skarbowymi w innych krajach.

Wprowadzenie przez Unię Europejską statusu AEO oraz numeru AEO ma na celu ułatwienie handlu międzynarodowego, a także zwiększenie bezpieczeństwa wymiany towarów i usług. Posiadanie statusu AEO oraz numeru AEO to duże udogodnienie dla przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać z uproszczonych procedur celnych i przyspieszyć proces odprawy celnej. Jednocześnie jest to również sposób na zwiększenie kontroli nad handlem międzynarodowym i ochronę przedsiębiorców przed nieuczciwymi praktykami.