Wpływ gospodarczy transportu międzynarodowego

transport międzynarodowy

Jeśli chcesz wiedzieć, dokąd zmierza globalna gospodarka, podążaj za pieniędzmi. Handel i transport międzynarodowy rozwija się w szybkim tempie, ponieważ pojawiają się nowe rynki, a stare stają się bardziej dostępne. Korzyści z transportu międzynarodowego wykraczają poza obniżenie cen towarów dla konsumentów; ma on pozytywny wpływ na gospodarkę światową i tworzy miejsca pracy w takich branżach jak spedycja, żegluga, logistyka i usługi pośrednictwa celnego. Niezależnie od tego, czy Twoja firma prowadzi działalność międzynarodową, czy też dopiero ją rozważasz, wiedza o tym, jak ten sektor wpływa na wynik finansowy Twojej firmy, może pomóc Ci w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących przyszłego rozwoju. Ten artykuł przedstawia wpływ ekonomiczny transportu międzynarodowego, abyś mógł podjąć świadomą decyzję, czy zainwestować w tę rozwijającą się branżę.

Jaki jest ekonomiczny wpływ transportu międzynarodowego?

Wpływ ekonomiczny transportu międzynarodowego jest ogromny. Generuje on dochody dla rządów, tworzy miejsca pracy i generuje aktywność gospodarczą, która generuje więcej dochodów dla rządu. Według Światowego Forum Ekonomicznego, sektor transportu odpowiada za 8% światowego PKB. Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA) szacuje, że podróże lotnicze i lotnictwo wygenerują 8 bilionów dolarów przychodu i stworzą 100 milionów miejsc pracy na całym świecie. Sektor transportowy jest głównym źródłem dochodów dla rządu ze względu na opodatkowanie. Firmy wysyłające towary na skalę międzynarodową płacą cła i inne podatki, które po zsumowaniu stanowią znaczące źródło dochodów dla kraju, w którym się znajdują.

Ile kosztuje transport międzynarodowy?

Jest to trudne pytanie, ponieważ nie jest to tak proste jak zsumowanie kosztów lotu samolotem lub kosztów wysyłki towarów statkiem. Kiedy obliczasz koszt wysyłki towarów na skalę międzynarodową, musisz wziąć pod uwagę wszystkie koszty z tym związane. Koszt transportu składa się z trzech głównych elementów: kosztu towarów (co płacisz za produkt), kosztu transportu (co płacisz, aby go wysłać) oraz ceł i podatków. Koszt towaru zależy od samego produktu. Koszt wysyłki zależy od metody transportu i przebytej odległości. Musisz również wziąć pod uwagę cła i podatki, które są nakładane na wartość towarów, gdy są one importowane lub eksportowane z kraju.

Rynek pracy w sektorze transportu międzynarodowego

Łatwość transportu pozwoliła na rozwój wielu branż dzięki handlowi międzynarodowemu. Sektor transportowy zatrudnia około 10% globalnej siły roboczej. Istnieje wiele wyzwań związanych z zatrudnianiem osób do tej branży, co może wpływać na zatrudnienie. W rezultacie przemysł musi płacić wyższe wynagrodzenia, aby przyciągnąć pracowników, którzy mają wymagane umiejętności. Jednak ta branża rozwija się tak szybko, że brakuje pracowników do zaspokojenia popytu. W szczególności oczekuje się, że zapotrzebowanie na pilotów wzrośnie w ciągu następnej dekady, ponieważ zapotrzebowanie na transport lotniczy wzrasta. Branża doświadcza również niedoboru wykwalifikowanych inżynierów, ponieważ starzy inżynierowie przechodzą na emeryturę, a mniej młodych ludzi podejmuje pracę w tej dziedzinie. Niedobór wykwalifikowanych pracowników może mieć wpływ na Twoją firmę, jeśli rozważasz inwestycje w tej branży. Możesz mieć problem ze znalezieniem potrzebnych ludzi w odpowiedniej cenie.

Korzyści ekonomiczne z transportu międzynarodowego

Gdy koszt transportu międzynarodowego spada, spada również koszt towarów, które są transportowane. To przynosi korzyści wszystkim, sprawiając, że towary są tańsze i zwiększając ilość produktów, które są kupowane. Kiedy skorzystasz z korzyści płynących z transportu międzynarodowego, możesz spodziewać się poprawy wyników finansowych. Wpływ ten będzie miał wpływ na Twoją firmę na kilka sposobów, ale możesz oczekiwać, że zobaczysz wzrost przychodów, zmniejszenie kosztów i poprawę ogólnej kondycji finansowej firmy. Kiedy wysyłasz towary na skalę międzynarodową, możesz zwiększyć sprzedaż, ponieważ masz większy rynek do sprzedaży. Większy rynek oznacza, że masz więcej potencjalnych klientów, co może pomóc w zwiększeniu sprzedaży. Kiedy zmniejszasz koszty towarów, twoje zyski rosną. Może się również okazać, że trzeba mniej płacić pracownikom lub że można zaoferować zniżki dla klientów, co również może zwiększyć zyski.

Transport międzynarodowy – jaka jest jego przyszłość?

Oczekuje się, że globalny rynek transportowy będzie rósł o 8% rocznie przez następne 10 lat. Jeśli Twoja firma nie korzysta z tego rosnącego rynku, tracisz ogromną szansę. Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem w transport międzynarodowy, powinieneś wiedzieć, że jest to znacząca inwestycja. Zwrot z inwestycji może trwać długo, więc powinieneś zrozumieć, jak to wpływa na Twój wynik finansowy, zanim zainwestujesz w tę branżę.