Działania logistyczne

magazynowanie logistyka

Logistyka magazynowa jest jednym z działów logistyki, które występują w danym przedsiębiorstwie. Jest to dział niezwykle istotny, który ma wpływ na całokształt funkcjonowania firmy.

Cele logistyki magazynowej

magazynowanie logistyka

Logistyka magazynowa w szerokim znaczeniu oznacza system przechowywania oraz zarządzania szeregiem towarów, wśród których można wymienić produkty, materiały i surowce. Jest to proces wykonywany systematycznie oraz w pełni kompleksowo. Logistyka magazynowa może być realizowana przez dane przedsiębiorstwo samodzielnie lub poprzez podmiot taki jak operator logistyczny. Głównym celem funkcjonowania logistyki magazynowej jest przede wszystkim regulowanie przepływu towarów w firmie, a także poprawa przepływu materiałów oraz różnego rodzaju informacji w firmie. Logistyka magazynowa zajmuje się towarami od momentu ich nabycia do momentu ich wysyłki.

Sprawność procesów logistycznych

W przedsiębiorstwie sprawność procesów logistycznych jest niezwykle istotna. To ona w bezpośredni sposób wpływa na realizację takiego zadania, jakim jest logistyczna obsługa klienta. Logistyka magazynowa, aby była sprawna i skuteczna wymaga sprawnego przeprowadzania procesów oraz efektywnego wykorzystywania posiadanych przez siebie zasobów. Przede wszystkim magazyn, aby był sprawny powinien być dobrze wyposażony. Podstawą jego działania jest różnego rodzaju sprzęt, wśród którego można wyróżnić między innymi wózki widłowe.