Ogólne i zdecydowane rozwiązania logistyczne

audyt logistyczny magazynu

W ramach zarządzania działaniami logistycznymi można decydować się zarówno na firmy, które mogą oferować ogólne rozwiązania, jak też można postawić na takie, które są w stanie przygotować decydowane rozwiązania. W tym drugim przypadku firmy oferują realizowanie doradztwa logistycznego, które pozwala na przygotowanie dedykowanych rozwiązań.

audyt logistyczny magazynu

Indywidualnie dopasowane działania logistyczne

Jeśli działania logistyczne mają być indywidualnie dopasowane, firma musi zrealizować:

  • audyty logistyczne
  • projekty systemów logistycznych
  • oceny efektywności stosowanych rozwiązań w logistyce
  • doradztwo przy wybieraniu konkretnych rozwiązań.
    Zrealizowanie audytu logistycznego magazynu pozwala ustalić jakie są konkretne potrzeby w zakresie ładowania, rozładowania towarów czy sposobu transportowania towarów. Im większa jest organizacja, tym znacznie ważniejszy jest audyt logistyczny. Pozwala on ustalić takie działania, które są spójne z potrzebami przedsiębiorstw w kontekście obsługi klientów, realizacji produkcji, obsługi oddziałów handlowych.

Strategia logistyczna

Gdy realizowany jest audyt logistyczny magazynu, możliwe jest przygotowanie indywidualnej strategii logistycznej. Profesjonalne doradztwo logistyczne pozwala optymalizować cykle transportowe, zwiększyć wydajność pracy magazynu poprzez lepsze określenie harmonogramów prac magazynowych. Ma to duże znaczenie z punktu widzenia skutecznego zarządzania organizacją. Jednocześnie możliwe jest jednoczesne poprawienie sposobu realizowania poszczególnych działań w organizacji przy zmniejszeniu kosztów działania organizacji.